Pages

Wednesday, August 10, 2016

സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ - വനം വന്യ ജീവി വകുപ്പ്

          കേരളം എന്നാൽ പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരുന്നത് പലതരം ചിത്രങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന ഒരു പേര് കേരളത്തിന് പതിച്ച് നൽകിയത് അതിന്റെ പ്രകൃതി രമണീയത കൊണ്ടാണ് എന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു (കേരളീയരുടെ പെരുമാറ്റവും കാരണമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു). പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഒരു നാടാണ് കേരളം. 44 നദികളും നിരവധി കായലുകളും വനങ്ങളും മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു തുരുത്ത് ആണ് കേരളം എന്ന് പറയാം. ഈ തുരുത്തിന്റെ ഭംഗി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ നിവാസികൾ തന്നെയാണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്ന , പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളെക്കുറിച്ച് മുൻ കുറിപ്പുകളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

          കേരളത്തിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാര രംഗത്തും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്തും ഒരേ പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് കേരളാ വനം വന്യ ജീവി വകുപ്പ്. 14 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും 6 നാഷണൽ പാർക്കുകളും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.വന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വകുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പലതിലും പൊതുജന പങ്കാളിത്തവും വകുപ്പ് തേടുന്നുണ്ട്.

          വനം വന്യ ജീവി വകുപ്പിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തൈകൾ വനം വകുപ്പ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും യൂത്ത് ക്ലബ്ബ്കൾക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു സംഘടനകൾക്കും എല്ലാം സൗജന്യമായി തൈകൾ നൽകും. ഈ വര്ഷം  എന്റെ കോളേജിലേക്ക് 200 തൈകൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകി. 200 തൈകൾ കോളേജ് കാമ്പസ്സിൽ എത്തിച്ച് തന്നു കൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാതൃക കാട്ടി.

            ഇതേ വകുപ്പിന്റെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാര്തഥികൾക്കുമായുള്ള പ്രകൃതി പഠന ക്യാംപുകൾ.കേരളത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും ചില നാഷണൽ പാർക്കുകളിലും വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിനം മുതൽ ത്രിദിനം വരെയുള്ള ക്യാംപുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.ഒരു ക്യാംപിൽ 40 മുതൽ 45 വരെ അംഗങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഉൾകൊള്ളുന്ന ജില്ലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.അപേക്ഷ ഫോമും അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ മേൽവിലാസവും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് (www.forest.kerala.gov.in ) .

              മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പ് കിട്ടാനുള്ള  സാധ്യത കുറയും.അതാത് ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകൾക്കാണ് വകുപ്പ് മുൻഗണന നൽകുക.സ്വന്തം ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിൽ അപേക്ഷ നൽകാം.സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്ലബ്ബ്കൾക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം .മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദം.കാട്ടിനകത്തേക്കുള്ള  10-15 കിലോമീറ്റർ നടത്തം കാടിനെ അടുത്തറിയാൻ    ഏറെ സഹായകമാകും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. വന്യജീവികളെ നേരിൽ കാണാനും അതിലൂടെ സാധിക്കും.വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവിധ പരിസ്ഥിതി അവബോധ ക്ളാസുകളും നമ്മെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയാക്കി മാറ്റും.മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണവും താമസവും വനം വകുപ്പ് സൗജന്യമായി  നൽകും.

            എൻ.എസ്.എസ് വളന്റിയര്മാരെയും നയിച്ച് കൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പുകൾക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്.അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം. ക്യാമ്പ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ജൂലൈ , ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിലാണ്.

          സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റൊരു ഏജൻസിയാണ് കേരളാ ശുചിത്വ മിഷൻ.അതേപ്പറ്റി പിന്നീട്...

5 comments:

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

ക്യാമ്പ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ജൂലൈ , ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിലാണ്.

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

കേട്ടിട്ട്‌ പോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

സുധീ...അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്.

Cv Thankappan said...

ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ വിവരങ്ങള്‍
ആശംസകള്‍ മാഷെ

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

തങ്കപ്പേട്ടാ...നന്ദി

Post a Comment

നന്ദി....വീണ്ടും വരിക